A Gencsapáti Perenye Polgárőrség, a polgárőrségről szóló törvény, és az alapszabályunk alapján az alábbi célok megvalósításáért tevékenykedik:
 
Bűnmegelőzés érdekében rendszeres járőr szolgálatok biztosításával láthatóan jelen lenni településeink közigazgatási területén. Forma ruhában és forma ruha nélkül észlelni és jelezni minden olyan irányú eseményt, jelenséget, ami a közösségi és magán vagyon eltulajdonítására, megrongálására, lakótársaink zaklatására irányul.
 
Közlekedés biztonsága érdekében a kiemelten veszélyeztetett útszakaszokon (iskola, faluközpont, vasúti átjárok) segíteni a közlekedést, figyelmeztetni a szabálytalankodókat a várható veszélyforrásokra.
 
Környezetvédelem érdekében felkutatni és felszámolni az illegális szemétlerakó helyeket, aktív ismeretterjesztést folytatni a környezetrombolás, károsítás negatív hatásairól és évente legalább kettő környezetvédelmi akciót lakossági együttműködéssel végrehajtani.
 
A „ Szomszédok Egymásért” akció keretében megértetni a lakossággal, hogy javaink megóvása elsősorban a tulajdonosok felelőssége, és egymásra és egymás értékeire figyelve nagyobb biztonságban folyhat életünk.
Közhasznúsági jelentések:

Gencsapáti Perenye Polgárőrség

2012. évi munka összegzése

 2012. év pénzügyi beszámolója

2013. március 2. 18:00 óra

 

/közhasznúsági jelentés/

(A jelentés a csatolt DVD-vel együtt teljes)

 

 Polgárőr társaim!

 Kedves Vendégeink!

 

Működésünk tizenhetedik évét összegezzük a mai napon.

 A 2012- évi tevékenységünket alapvetően négy súlyponti kérdés határozta meg.

Az első:

 • törvényi változások miatt elvégzett adminisztratív munka
 1. letétbe kellett helyezni a 2011 évről szólóbeszámoló anyagát
 2. a törvény szellemében módosítani kellet az alapszabályunkat és azt ismét a bíróság hagyta jóvá.
 3. a rendőrséggel ismételten együttműködési szerződést kellett kötni.

E feladatokat a vezetőség elvégezte.

Második:

– továbbra is megfelelni az alapszabályunkban rögzített szakfeladatok követelményeinek, településeink lakói elvárásának, a magán és köztulajdon biztonságának megóvása érdekében.

 1. járőr szolgálatok rendszeres szervezése
 2. rendezvényeken forgalomszabályozási feladatok biztosítása
 3. környezetvédelmi járőr akciók szervezése

 

A harmadik:

- segíteni, megértetni lakó közösségünkkel azt, hogy a közért való gondolkodás, fontos feladat, hogy az emberek megértsék, azt hogy saját maguk, családjuk, vagyonuk megvédése az elsősorban az egyén, és a tulajdonos feladata.

 Ezt kiegészíti az a biztonság tudat, ami lakótársak összefogásával egyre jobban érzékelhető területünkön.

 1. itt elsősorban a figyelemfelhívás, a bekövetkezett események tanulságai feldolgozása volt feladat.

A negyedik:

Jelenlétünkkel, szabad időnkből a közjavára fordított munkával, bizonyítani és erősíteni a „CIVIL” érdekközösségek jelentőségét, helyét és szerepét a társadalmi életben, a faluközösségben.

 

Kedves Polgárőr Társaim!

 

Az egyén akkor érzi jól magát egy társadalomban, ha biztonságban van.

Biztonságban, otthonában, a munkahely területén, biztonságban a megszerzett javai területén, biztonságban az utakon.

Azt érezni, hogy az őt körülvevő közösség gondoskodik róla, és ő is megtett mindent ennek érdekében.

Polgárőr szervezetünk ebben e munkában volt társa, és kíván társa lenni lakó közösségünknek.

 

Beszámolónkat az alábbi főbb témakörökre csoportosítottuk:

        dia

 

1.-Szervezeti életünk területei, taglétszámunk alakulása

2. tevékenységünk főbb eseményei

3.-szolgáltaink alakulása

4.-A gazdálkodásunk tényei, helyzete

5.-A 2012 év tevékenységének fő irányai

 

1/a taglétszámunk alakulása

( a dia vetítés alapján)

 

2012-ben egyesületünk 29 fővel oldotta meg az alapszabályban rögzített feladatait.

Sajnálatos tény hogy Hollósi Vince polgárőr társunk évközben elhunyt. Tisztelettel őrizzük emlékét.

Horváth István korára való hivatkozással december 31ével kilépett.

Köszönjük eddigi munkáját.

Örömmel jelenthetem, hogy kettő fővel viszont növekedtünk, hiszen Csabai Katalin, és Böröndi Ádám személyében új polgárőr tagtársunk van, akik már belekóstoltak a polgárőr szolgálat szépségeibe.

Jeleznem kell azt is, hogy több polgárőr társunk elköltözött a faluból, Kajcsos testvérek,  Sárvár , Szombathely, Jagodits Gertrúd Kőszegen dolgozik és lakik.

Horváth Gergőt a budapesti munkahelye köti le, és bizony Kajcsos Gyuri is csak kettő hetenként száll ki itthon a kamionjából. És bizony vannak közöttünk nagyon komoly betegséggel küzdő társaink is. Geider Józsinak tiszta szívvel kívánunk jobbulást, és örülünk annak, hogy Kóbor Imre már ismét tuja a kutyáját sétáltatni.

A távollétek ellenére, ha itthon vannak, részt vesznek a közösségi munkában. Bízunk abban, hogy csapat építő programjaink és munkánk eredményessége néhány fiatalban is felkelti az érdeklődést a tagság iránt.

A polgárőr törvény új igazolvány meglétét írja elő. Az igazolványhoz való jutás folyamata miatt néhányan jelezték, hogy nem kívánják tagságukat megújítani.

A törvény szerint csak az lehet polgárőrség tagja, és az adhat szolgálatot, aki rendelkezik az új szolgálat igazolvánnyal. Az új igazolványok kiadásának határideje 2013.julius 1.

Aki eddig az időpontig nem rendezi az igazolvány igényét annak tagsága megszűnik.

 

A vezetőség határozott állásfoglalása, hogy mi nem csak egyesületet akarunk működtetni, hanem egy közösséget alkotni, egy jó közösségben hasznosítani a szolgáltatásainkat.

 

Jelenleg új igazolvánnyal rendelkezik:

 Hatos Katalin, Böröndi Ádám, Benkő Jánosné, Benkő János, Kovács Ferenc, Kóbor Imre, Orbán Ottó, Csabai Jánosné, Csabai János, Wágner Mariann, Csabai Katalin, Kajcsos Györgyné, Benkő Szabolcs, Benkő László,Jagodits Gertrúd, Kajcsos György

Igazolványigénylés folyamatban:

 Benkő Tibor,  

A trv. az OPSZ. részére 30 napos kiadási határidőt ír elő. Természetesen ez nem valósul meg.

 

2./ Szervezeti életünk főbb eseményei:

Szervezeti életünk alapvetően megfelel az alapszabályzatunkban meghatározottaknak.

 A vezetőség évente beszámol az évben végzett munkáról, félévente összegzi a tapasztalatokat, megbeszéljük a következő félév tennivalóit, meghozzuk a döntésről szóló határozatokat.

 Az elnök rendszeresen beszámol, Gencsapáti, Perenye önkormányzati üléseken a végzett munkánkról és azt a testület elfogadta.

 

 A vezetőség fő munka módszere a szinte a napi kapcsolaton alapuló kommunikáció, aminek eredményeként azonnal reagálni tudunk a meglévő, várható eseményekre. A vezetőségi és összevont taggyűlések hírei, a tevékenységünkről szóló hírek megjelennek a „Hírmondóban”, illetve szervezetünk honlapján

www.polgarorgp.gportal.hu

 

Az együttműködésünkről néhány szót:

Az én értelmezésem szerint az” együttműködés”kettő vagy több szervezet összehangolható feladatainak megoldását jelenti, tehát nem egyoldalú tevékenység.

 Ezt azért mondom el, mert csak a papíron lévő szerződések csak a fontosság látszatát keltik és nem az eredményességet.

Egyesületünk, munkáját beillesztve a társadalmi környezetében végzi.

 

A működési területünkön a két legfontosabb természetes partner:

Az önkormányzataink, hiszen velük együtt dolgozunk a lakóterületünk biztonságáért.

A másik a RENDŐRSÉG, hiszen ők a hatóság. Eredményességünk az egymást kisegítő munkából ered.

Néhány adat a rendőrségi statisztikából:

Kiemelkedő bűncselekmény nem történt.

Jellemző volt a csemetefa és terménylopás

Pince feltörés 2, besurranásos elkövetés 1, kerékpárlopás 1.

Sajnálatosan emelkedett a faluban bekövetkezett közlekedési balesetek száma, ami nem minden esetben a falvainkban lakókkal történt.  Nagyon figyelmeztető adat, hogy emelkedett az ittasan járművel közlekedők száma.

Lényeges adat, hogy a bekövetkezett események nagy része felderített, a rendőrség látókörében vannak az elkövetők.

 

Megalakulásunkat a Gencsapáti, a belépés után a Pernyei Önkormányzati testület nem csak szóban, hanem, anyagi lehetőségeikkel támogatta.

 A közrend és közbiztonság, a közlekedés biztonság, a bűnmegelőzés kérdéseiben rendszeres a párbeszéd az önkormányzatok vezetésével.

Részt vettünk:

 • a megyei polgárőr napon ahol, Jagodits  Gréti  megyei, Benkő János pedig Gencsapáti polgármesterétől vehetett át elismerést. (dia)
 • az országos polgárőr nap igazán színvonalas rendezvényén négy fővel képviseltük egyesületünket (dia)
 • kettő fővel részt vettünk megyei vezetői továbbképzésen
 • Ismételten nagy sikere volt családi polgárőr napunknak, ahol tekintélyes családi létszámmal, gyermekekkel, vendégeinkkel éreztük jól magunkat.

Köszönet Kajcsos családnak a szervezésért.( 40 fő volt jelen)

 • Biztosítottuk az önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepeink megemlékezéseit ( 2 alkalom 12 fő)
 • az egyház közutat is igénybe vevő rendezvényeit (2 alkalom 14 fő)
 • jelen voltunk a kiemelt kulturális rendezvények idején,(a Gencsapáti vigaszságok, nemzetközi betlehemes találkozó, szüreti felvonulás) a közterületen járőrként
 • Perenyében kiemelt forgalomszabályozási feladatokat láttunk el (katasztrófavédelem)
 • jelen voltunk a nagyobb létszámot jelentő temetéseken, a halottak napi időszakban
 • fokozott környezetvédelmi járőr működött árvízveszély időszakában (Hatos Katalin, és a lovas járőrök)
 • és képviseltük egyesületünket a civil szervezetek rendezvényein.

 

3./ Tevékenység szerin teljesített polgárőr szolgálatok:

dia

LÁTHATÓAN JELEN LENNI!       FIGYELNI!     IDŐBEN JELEZNI!

Ezek a legfontosabb gondolatok, aminek polgárőr társaim szabad idejük e részében, a közösség védelme érdekében tenni tudnak.

 

Szervezetünkben működik a területfelelősi rendszer, hiszen jó néhányan a nem tudnak a munkájuk, elfoglaltságuk miatt a klasszikus járőrfeladatnak eleget tenni. Lakóhelyük, munkavégzési területükön látnak el polgárőr feladatot.

Pl: Bekő János a Perenye szántó, apáti domb területen, Hatos Kati, a hatos gát, sziget területe, Kóbor Imre horgásztó területe, Kovács Feri a kőszegi út melletti szántók területe, Kajcsos Gyuri, a leányotthon területe, Bodorkós István Perenye külterület.

E feladatok ellátása mellett az alábbiakban alakultak járőr szolgálataink:

dia

szolgálataink fő számai:

 

292 alkalommal vettünk rész a feladatrendszerünk valamelyik formájában a közbiztonsági munkában.

888 órában végeztük feladatunkat

75 alkalommal közösen a rendőrségi szervekkel.

 

Részleteiben: (dia)

 

 • Szolgálatok a rögzített időpontok és tevékenység alapján (1 táblázat)
 • szolgálatok egyéni szolgálati óra alapján (2 táblázat)
 • szolgálatok egyéni részvétel alapján (3 táblázat)
 • szolgálatok cél szerinti adatai (4 táblázat)
 • szolgálatok együttműködés alapján (5 táblázat)
 • szolgálatok eszközök használata alapján (6 táblázat)

 

Megállapítható, hogy tagságunk részvétele a közösségi munkában elsősorban a rendezvény biztosítás feladataiban kielégítő. A több embert igénylő feladatokra könnyebben volt mozgósítható. Az is igaz viszont, hogy a járőr feladatokra már kisebb az aktivitás és itt is jellemzően egy kisebb csoport aktivizálja magát.

 

A felsorolt és látható adatok megítélésünk szerint bizonyítják, hogy tagságunk eredményes munkát végzett.

Településeink bűnügyi helyzetének tényszámai alakulása, a rendőrség körzeti megbízottjával végzett közös munka eredményességét is igazolja.

 

      3./  Gazdálkodásunk helyzete:

Gazdálkodásunk alapvető súlypontja a működés feltételeinek biztosítása, és ezzel összhangban a megfelelő tartalék képzés Ezek figyelembe vételével jelenthetem:

 • köztartozásunk nincs
 • pályázati pénzekkel határidőre elszámoltunk
 • jelenlegi tartalék biztosítja a működés alapvető feltételeit
 • jelentési kötelezettségeinknek eleget tettünk / APEH, statisztikai hivatal/

 

Gazdálkodásunk forrásai továbbra is

 • pályázati lehetőségeink kihasználása
 • önkormányzati támogatás
 • cégek, magánszemélyek támogatása
 • adó 1% bevétel lehetősége
 • befizetett tagsági díjak

Elkészült szervezetünk pénzügyi politikáját rögzítő dokumentum, egyesületünk rendelkezik a kettős könyvelési programmal, ami naprakésszé, és még áttekinthetőbbé tette a nyilvántartási okmányainkat, 2012.01.01-től.

Rendelkezünk a szolgálat ellátáshoz szükséges ruházati, és technikai felszereléssel.

Megtakarításunkból és az adó 1%ának felhasználásából már18 fő új többfunkciós öltözetet kapott, ami jobb megjelenést és változtatható felhasználást biztosít.

 

Jelentős változás, hogy a világítási eszközeinkhez, már nem elemet, hanem akkumulátorokat használunk, csoportjaink rendelkeznek megfelelő minőségű töltő berendezésekkel, így hosszabb távon olcsóbb a működtetés.

Könyvelésünket, az APEH követelményei szerint ( Kulcs-soft) könyvelési program segíti

 

Az elmúlt év pénzügyi adatai részletesebben:

Közhasznú jelentés:

 1. Gazdálkodás helyzete 2012 évi tényszámok:

 

142      Egyéb járművek,motorok      898000            0          898000

143      Irodai számításteszközök  nootebock            135400            0          135400

1491    mototok terv.szrti.écsl.          0          318491            -318491

1492    szám.techn.eszk.terv.szrti écsl.         0          82754  -82754

3811    Pénztárszámla            412625            398020            14605

384      Elszámolási betétszámla        830328            648449            181879

389      Átvezetési számla       330000            330000            0

4111    Induló tőke      0          201000            -201000

4112    Tőkeváltozás   188002            628444            -440442

412      Tőketartalék   0          303000            -303000

4799    Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek       43500  43500  0

491      Nyitómérlegszámla    1345687          1345687          0

5121    Elemek, akkumulátorok,áramellátás            33973  0          33973

5122    Világítás technikai berendezések      21858  0          21858

5123    Ruházati anyagok       21850  0          21850

5124    Kis értékű szellemi termék    59309  0          59309

5125    Kisértékű tárgyi eszköz          75650  0          75650

5131    Irodaszer,másoló papír, patronok     26765  0          26765

5132    Gépjármű üza, kenőanyag     77358  0          77358

5211    Telefon ktg.    44750  0          44750

5231    Gépjármű karbantartás         134100            0          134100

5232    Számítógép karbantartás       10000  0          10000

5233    Posta költség  2000    0          2000

5234    Egyéb költség 36300  0          36300

525      Oktatás és továbbképzés költségei    18800  0          18800

526      Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)      30585  0          30585

533      Biztosítási díj  26634  0          26634

5391    Rendezvény költség    38407  0          38407

5393    Bank költség   14630  0          14630

571      Terv szerinti értékcsökkenési leírás  188002            188002            0

9671    Költségvetésből kapott szja1%           0          35532  -35532

96721  Gencsapáti Önkormányzat támogatás          0          150000            -150000

96723  Polgárőr szövetség támogatása        0          310000            -310000

9691    Posta támogatás        0          35000  -35000

9692    Tagdíj befizetés          0          26000  -26000

9741    Egyéb járó kamat bank kamat          0          634      -634

 

Kettős könyvelés adatai alapján:

(dia vetítés és csatolt melléklet szerint)

 

A 2013 év vezetőség által javasolt munkánk fő irányai, tennivalói:

 

„Az év legyen továbbra is a településeink, lakóközösségünk közbiztonságáért munkálkodás,

 a rendőrséggel való szorosabb együttműködés éve

Tagság megtartása

Jogszabályi változásoknak megfelelés”

Az eddig elért eredményeinkre alapozva 2013-ban, az alapszabályunkban megfogalmazott célkitűzéseknek kívánunk eleget tenni.

dia

 

Polgárőr társaim Kedves Vendégeink!

 

2013 évben a bevételeinket az alábbiak szerint tervezzük:

 dia

A tervezett bevételeiket működési költségeink biztosítására kívánjuk felhasználni.

Gépjárművek üzembetartása, javítatása, biztosítása: 200000 FT.-

Informatikai eszközök naprakészségének biztosítása:  150000 FT.-

Ruházati anyagok pótlása, belépő felszerelése: 60000 FT.-

Rendezvény költség: 50000 FT.-

Posta. irodaszer:       50000 FT.-

tartalék              :      30000 FT.-           

A Gencsapáti Perenye Polgárőrség vezetősége ennyiben kívánta összegezni az elmúlt év eseményeit, 2012év gazdálkodását.

Természetesen e beszámoló az Önök kiegészítésével lesz teljes

 

Kérem, hallgassuk meg az ellenőrző bizottság jelentését a 2012 évről

 

Köszönöm a meg hallgatást

 

 

  Gencsapáti 2013. március 02

Záradék:

A beszámolót az összevont taggyűlés egyhangú szavazással elfogadta

Létszám: ,,,29,,,,,,… fő, jelen volt…18……. fő

                                                                            

                                                                                         Csabai János