Tudnivaló!

Közterületi járőrözés – Polgárőr KVÍZ – 2. rész

Szerző: Hladon Sándor 2018-09-22
Ismételj, tanulj, és közben játssz velünk. Öt –tíz perc alatt megtanulhatod, átismételheted a polgárőrséggel kapcsolatos általános kérdéseket.
Az alapoktól kezdünk és a jövőben számos érdekesség és teszt várja majd az olvasóinkat. Ellenőrizd le tudásod, válaszaidat.
A polgárőrszolgálat alapfeladatát a polgárőrök: közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, jelzőőri szolgálat keretében látják el.
Közterületi járőrszolgálat
A polgárőr közterületi járőrszolgálatának alapvető rendeltetése, hogy jelenlétével védje az adott területet, létesítményt a jogsértést elkövetni szándékozó személyektől, megelőzze a bűnelkövetést, megakadályozza a vagyon elleni bűncselekmények elkövetését, figyeljen azon rendellenességekre, amelyek zavarják a köznyugalmat, kedvezőtlenül befolyásolják az állampolgárok biztonságérzetét.
A közterületi járőrszolgálatot a polgárőr elláthatja: gyalogosan közterületen, vagy közterületen kívül, szolgálati vagy magán személygépjárművel, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral, vízi járművel, lóháton, tömegközlekedési eszköz igénybevételével.

A különböző járőrszolgálati feladatok ellátása során a polgárőr a közterületen és nyilvános helyen, a bűncselekmények, a szabálysértések, valamint a közrendet és közbiztonságot sértő cselekmények észlelése és megakadályozása céljából végez bűnmegelőzési tevékenységet, amelynek keretében megelőzi a jogellenes cselekményeket és megszakítja a jogsértéseket, visszatartja a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyeket.
A járőrözési tevékenység alapfeltétele, hogy azt felkészülten, az előírt formaruhában, és az elrendelt felszereléssel lehet ellátni. Eleget kell tenni a jól láthatóság követelményének. Járőrözési tevékenységet kettőnél kevesebb polgárőr nem végezhet.
Gyalogosan végzett járőrtevékenység
A feladat végrehajtáskor a polgárőr folyamatosan haladjon a megadott útvonalon. Egy helyen ne tartózkodjon huzamosabb (15-20 perc) ideig. Forgalmasabb helyeken, csomópontokon csak a helyzetnek megkívánt időt töltsön.
Éjszakai járőrözés alkalmával a polgárőr viseljen POLGÁRŐRSÉG feliratú láthatósági mellényt, és a közterület megvilágított részén haladjon. Ha nincs közvilágítás, minden esetben használja a rendelkezésre álló elemlámpát.
A gyalogos járőrszolgálatot teljesítő polgárőrök lakott területen kívül, illetve külterületeken egymástól 3-5 lépés távolságra haladjanak. Lehetőség szerint ne használják a megművelt területeket, ültetvényeket. Külterületen a belátható terület nagyságára figyelemmel használják a rendszeresített távcsövet a megfigyelésre.

Járművel történő járőrtevékenység
A járművel történő járőrözés során a polgárőr a megadott útvonalon haladjon, és a közlekedés rendjét mindenkor tartsa be. A jármű ablakát lehetőség szerint tartsa nyitva, hogy a külső zajokat, esetleges segélyhívást meghallhassa.
A járőrözési tevékenység során a KRESZ-t be kell tartani.
Vízi jármű igénybevétele esetén a vízi közlekedés szabályait be kell tartani. A meghatározott ellenőrzési útvonalról csak rendkívüli helyzetben lehet letérni.

Lóval történő járőrtevékenység
A lovas járőr általában külterületen lát el szolgálatot, ezért fontos, hogy a felszerelése mindenkor kifogástalan állapotban, a lova kipihent, a gazdájának engedelmeskedő legyen. A járőrtevékenység során mások közlekedését, illetve a forgalmat nem zavarhatja. Különösen fontos a biztonsági rendszabályok betartása, ha a lovas járőr jelentős tömegű rendezvényen vesz részt.
Járőrözés során elvégzendő feladatok
A polgárőrnek járőrszolgálata során minden szokatlan, gyanús körülményre figyelnie kell, amely esetleg jogsértő cselekményre utalhat, a közlekedés rendjét negatívan befolyásolhatja, vagy a környezetben kárt okozhat. A járőrnek figyelnie kell minden szokatlan (az általánostól eltérő zajhatások, állatok zavart viselkedése, stb.), gyanúsnak tűnő jelenségre (füst, égett szag, elhullott állat, stb.), amely esetlegesen jogsértő cselekményre utalhat.
Gyanús eset észleléséről pontos feljegyzést kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az időt, a helyet, az észlelt eseményt, járművet vagy személyt, a személy- és tárgyleírást, illetve a tett intézkedést vagy jelentést. Sürgős esetben azonnal jelezni kell az illetékes hatóságnak (rendőrség, mentők, katasztrófavédelem, stb.).
A közúton, illetve a közterületen észlelt rendellenességről a járőrtevékenységet ellátó polgárőr minden esetben tájékoztassa az illetékes rendvédelmi szervet, a természetvédelmi hatóságot, vagy az erdő-, mezőőrséget.
Ha elolvastad jön a kvíz, ellenőrizheted tudásod!!!!