Szükségesnek tartom hogy megjelenjen!
A polgárőr törvény alapján:
„A polgárőr egyesület alap feladataként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, Óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében járőrőri tevékenységet lát el. Kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet  Trv 3§ (2) a-j pontokban megjelölt feladatkörökben.
A polgárőrszolgálat alapfeladatát a polgárőrök: közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, jelzőőri szolgálat keretében látják el.
Közterületi járőrszolgálat
A polgárőr közterületi járőrszolgálatának alapvető rendeltetése, hogy jelenlétével védje az adott területet, létesítményt a jogsértést elkövetni szándékozó személyektől, megelőzze a bűnelkövetést, megakadályozza a vagyon elleni bűncselekmények elkövetését, figyeljen azon rendellenességekre, amelyek zavarják a köznyugalmat, kedvezőtlenül befolyásolják az állampolgárok biztonságérzetét.
A közterületi járőrszolgálatot a polgárőr elláthatja: gyalogosan közterületen, vagy közterületen kívül, szolgálati vagy magán személygépjárművel, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral,  vízi járművel, lóháton, tömegközlekedési eszköz igénybevételével.
A különböző járőrszolgálati feladatok ellátása során a polgárőr a közterületen és nyilvános helyen, a bűncselekmények, a szabálysértések, valamint a közrendet és közbiztonságot sértő cselekmények észlelése és megakadályozása céljából végez bűnmegelőzési tevékenységet, amelynek keretében megelőzi a jogellenes cselekményeket és megszakítja a jogsértéseket, visszatartja a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyeket.
A járőrözési tevékenység alapfeltétele, hogy azt felkészülten, az előírt formaruhában, és az elrendelt felszereléssel lehet ellátni. Eleget kell tenni a jól láthatóság követelményének. Járőrözési tevékenységet kettőnél kevesebb polgárőr nem végezhet.
Kiegészítés:
A polgárőr járőr szolgálatba lépésekor bejelentkezik a rendőrség ügyeleti szolgálatánál. (112), sürgős esetben a helyi kmb. szolgálatnál. Ha „civil” tevékenysége közben olyan eseményt észlel ami a közbiztonságot veszélyezteti, szolgálatba léphet, de köteles a rendőrségen bejelenteni a szolgálatba lépés tényét  és okát.
Miden más tevékenységet külön megkötött együttműködési szerződés alapján lát el.