Az etikai helyzetet is értékelték (+ fotók)

2018. október 26. 23:30
2
 
Az etikai helyzetet is értékelték (+ fotók)
Ülésezett az OPSZ elnöksége, amelyen megtárgyalták, hogy a polgárőrök mit tegyenek az emberkereskedelemmel szemben, milyen volt a köztestület első félévi gazdálkodása, megtörténtek-e a megfelelő intézkedések a pénzügyi fegyelem megerősítéséért, illetve milyen az OPSZ etikai helyzete.
Dr. Gellén MártonA Készenléti Rendőrség tanácstermében ülésezett az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége október 26-án. Először dr. Gellén Márton, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára tartott előadást arról, hogy a polgárőrök miként tudják segíteni az emberkereskedelemmel szembeni küzdelmet. Mint mondta, a munka illetve a szexuális célú kizsákmányolás itthon és a határon túl is fokozódott, amit újkori rabszolgaságnak definiált. Megfogalmazta, hogy ennek visszaszorítását a polgárőrök is tudják segíteni. Leginkább a helyismeretükkel illetve az információk átadásával tudják segíteni a hatóságok munkáját az önkéntes bűnmegelőzők.
Ezt követően az OPSZ elnöksége megvitatta a Szövetség 2018. első féléves költségvetési beszámolóját. Nemcsek Szandra megbízott gazdasági igazgató valamint dr. Fekecs Dénes pénzügyi és gazdasági elnökhelyettes állta a sarat, és az elnökség tagjaitól érkező minden kérdésre megfelelő, kielégítő választ adtak. Külön kitértek az OPSZ megbízási szerződéseire, majd megállapították, hogy az OPSZ gazdálkodása és pénzügyi fegyelme kielégítő, a források felhasználása a költségvetés szerint történik, a likviditás biztosított, a működése szabályos. Az elnökség a beszámolót egyhangú szavazattal elfogadta.
Szintén megvitatták a Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztálya által 2017-ben végzett pénzügyi ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek ez évi végrehajtását. Dr. Ackermann János belső ellenőr megfogalmazta, hogy az intézkedéseket végrehajtották és kérte a beszámoló elfogadását. Döntöttek arról is, hogy formaruhákkal segítsék a Kárpát-medencei polgárőröket, majd hosszas, személyeskedéstől sem mentes vita következett a Polgárőrség etikai helyzetéről, a folyamatban levő büntetőeljárásokról, a polgárőrség eszmeiségét, imázsát veszélyeztető jelenségekről.
dr. Túrós András, Markos György és Teremi Zoltán az elökségi ülésen- A Polgárőrség általános etikai helyzete rendben van. A polgárőrök illetve polgárőr vezetők döntő többsége becsületes és rendesen végzik munkájukat. Sőt, ki lehet jelenteni, hogy ma már polgárőr hivatástudat alakult ki nagyon sok polgárőrnél – mondja dr. Túrós András, majd folytatja – Sajnos vannak olyan jelenségek, amik nem kívánatosak Sajnos van néhány olyan polgárőr vezetető, aki kétségbe vonja a szervezetek, tisztségviselők hatásköreit. Sajnos vannak olyan személyek, akikből az önkéntes jogkövetés hiányzik. Még a saját szabályainkat sem tartják be!
Dr. Túrós András kitért a polgárőrök médiumokban való megnyilvánulásaira is. Példának hozta fel, hogy alaptalan, fél vagy félrevezető információkkal keresik meg az újságokat, hangulatromboló posztokat írogatnak a Facebookon, Messengeren csak azért, hogy ezzel aláássák a polgárőrség megítélését. „Én azt látom, hogy polgárőr szolgálattal kapcsolatban alig van etikai eljárás, tehát szinte mindig magatartásbeli probléma van. Vannak olyan polgárőreink illetve polgárőr vezetőink, akik a zavarkeltésben érdekeltek. Jól kezeljük-e a polgárőrség etikai ügyeit? Én azt mondom, hogy nem jól kezeljük. Egyrészt azért, mert nem munkaszervezetben vagyunk, mert civilszervezet vagyunk. Másrészt, nem szimpatikusan intézzük az ügyeket, nem objektíven.” Majd nyomatékosította: Nem az OPSZ elnöke irányítja az Etikai Bizottságot, nem ő mondja meg, hogy kivel mi legyen. Az OPSZ elnöke végül kifejezte reményét az elnökség tagjai felé, hogy mindent megtesznek a béke és a rend megőrzése érdekében.  
Az értekezlet végén pedig tagfelvételről döntöttek, illetve bejelentették, hogy a Magyar Közút Zrt. kerékpárok átadásával fogja segíteni a polgárőrök munkáját. Az első 30 szolgálati kerékpárt a Balaton-parti polgárőr egyesületek között fogják szétosztani.