Országos és megyei vezetők Gencsapátiban

| Péntek Róbert

2018. február 24.-én tartották meg évnyitó közgyűlésüket a Gencsapáti Perenye Polgárőrség tagjai.

Az eseményen meghívott vendégként részt vett az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke Dr. Túrós András, Bedi Ákos a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője Dr. Tiborc János r. dandártábornok, Dr. Gulyás Ferenc r. ezredes Szombathelyi Rendőr-kapitányság vezetője, Gortva Zsolt r.százados Körzeti megbízott alosztályvezető, Fuchs Balázs r. törzszászlós, Gencsapáti, Perenye rendőr körzeti megbízottja, Bodorkós Ferenc, Gencsapáti Polgármester, Imre Viktória, Perenye polgármester, Gyöngyösfalui polgárőr egyesület képviseletében Benczik Gábor elnök és Péntek Róbert a Vas Megyei Polgárőr Szövetség sajtóreferense.

Az esemény az elhunyt polgárőr kollégákra emlékezve kezdődött. Domján Károly és Kóbor Imre polgárőrökre emlékezett a megjelent tagság.

Németh Gyula polgárőr köszöntötte és méltatta a polgárőr hölgyeket, miszerint nem csak otthon a családban, munkahelyükön állják meg helyüket, hanem ezen felül a polgárőr feladatokat is vállalva, járőrözve hidegben, szélben mindent megtesznek a lakosságért. Ezért hála és tisztelet jár nekik.

Csabai János a Gencsapáti Perenye Polgárőrség elnöke szólalt fel, aki a 2017 évi beszámolójának megtartása mellett szólt pár szót a kimagasló történésekről az egyesület életében. Huszonkettő éve működik az egyesület, kezdetben önállóan, ma már a rendőrséggel közösen tesznek a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében. Nem volt eseménymentes a 2017-es év.

Voltak nehéz pillanatok, konfliktusok, de a közterületi szolgálatok mindig működtek. Beteget szállítottak kórházba vagy szombathelyi lakásába, bosszankodtak a szemetelők miatt, jelezték a parlagfűvel szennyezett területeket. 1450 órát töltöttek szolgálatban, jelen voltak a helyi rendezvényeken, az egyházi ünnepeken. Eredményesen vettek részt a meder tisztítás biztosításában, a falunapon a toborzás sikeres volt hiszen növekedett a tagság. A Kutyaparadicsomban történt zaklatásoknak is rendőr – polgárőr közösen vetett véget.

Nagyon jóérzéssel tölt el most, ahogy körül nézek, mert itt van a köztestületünk elnöke, a rendőrség megyei és városi vezetői, polgármestereink és polgárőr vezetőink. (Csabai János)

Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke felszólalásában elmondta, hogy egy héttel ezelőtt keleten vett részt hasonló rendezvényen, ma pedig itt van nyugaton, és ez egy nagyon jó összehasonlítási alapot ad számára, hiszen látja mi a helyzet az ország két felén.

A Gencsapáti Perenye Polgárőr Egyesületet minta egyesületnek nevezte, melynek tagjai köztiszteletben álló személyek, akik önzetlenül végzik mindennapi tevékenységüket. A polgárőr egyesületeknek egyetlen településen nem lehet és nincs is alternatívája, hiszen a törvény kizárja, hogy más civil szervezet végezzen közbiztonsági bűnmegelőző tevékenységet. Szerencsésnek tartja, hogy az egyesületnek ilyen jó a kapcsolata az önkormányzatokkal és a rendőri szervekkel, hiszen nélkülük nagyon nehéz lenne a feladatok ellátása, illetve a rendőrség nélkül nem is lehetne ezt a tevékenységet végezni. A rendőrségnek egyfajta felügyeleti joga van a polgárőr egyesületek felé, hiszen az együttműködési szerződés nélkül egy egyesület sem működhet.

Ma a polgárőrség helyzete jó, hiszen Európában az egyik legbiztonságosabb ország Magyarország és ebben szerepe van minden polgárőrnek. 2010 óta folyamatos a technikai fejlesztés, a jogi és törvényi alapok is nagyban változtak, amik kellettek ahhoz, hogy ma itt tartson ez a szervezet. Ugyan akkor gondolni kell a jövőre is. Akármennyire is a csúcson van ma a polgárőrség, sajnos nincs minden rendben. Közösen kell azért tenni, hogy öt – tíz év múlva is egy jól működő szervezet legyen. Vannak olyan emberek, akik “beszivárognak” az egyesületekbe és veszélyeztetik a polgárőrök jó hírét. Ha most épp Vas megyét nézzük, akkor a múltban történt visszaélés is ami ilyen veszélyforrás.

Fontos azt is tudni, hogy sok az idős, a tagok között ezért 5-10 éven belül egy korszak váltás várható, ami csak akkor lehetséges, ha megfelelő utánpótlással rendelkezik a szervezet. Be kell vonni a fiatalokat ebbe az önkéntes szellembe, illetve hazafias cselekedetekbe.

Elnök úr felhívta a figyelmet a nemrég útjára indított önkéntes haderő toborzásnak, hiszen nem titkolják, hogy számítanak a polgárőrökre is. Egyetlen példa erre Kiskunhalas, ahol alakult egy járási tartalékos század 65 fővel, amiből 63 polgárőr. Nem titok, hogy a Belügyminisztériummal közösen dolgoznak azon, hogy milyen módon lehetne megújítani a polgárőrséget. Mit lehet tenni, hogy ez a nemzeti érték, ez a közbiztonsági kincs, ami működik ma Magyarországon megmaradjon, hogyan lehetne stabilizálni, megtartani és fejleszteni.  Záró gondolatként a megyei szövetségről ejtett pár szót. Másfél, két évvel ezelőtt történt egy súlyos visszaélés, amit sikerült rendezni.

Személy szerint rendkívül büszke vagyok arra, hogy a megyei szövetségnek olyan elnöke van, akire Vas megye polgárőrei felnézhetnek. Kitűnően felkészült intelligens vezető, aki remekül képviseli a Vas megyei polgárőrök érdekeit. Ma a megyei szövetség a helyére került, rendeződtek a dolgok.

Bedi Ákos a Vas Megyei Polgárőr Szervezet elnöke gratulált az egyesület munkájához. Kiemelte, hogy egy polgárőr egyesület életében nagyon ritka, ha az évnyitó közgyűlésén részt vesz az országos elnök, a megyei rendőrség kapitánya, illetve a megyei jogú város rendőr kapitánya is.

Vas megyében tudomása szerint nem volt még ilyen és nem is tudja valaha meg fog-e ismétlődni. Büszke lehet az egyesület arra, hogy ezt meg szervezte és létre jött egy ilyen esemény.

A fő tevékenység ma is a bűnmegelőzés, de rengeteg olyan kiegészítő tevékenységet is végeznek a polgárőrök, ami kiemeli őket a többi civil szervezet közül. Az idősek védelme, ifjúság védelem, katasztrófavédelmi feladatok, eltűnt személyek keresése, rendezvény biztosítás, közlekedés biztosítási feladatok elvégzése. Ma már földön, vízen, levegőben tesznek a polgárőrök a lakosságért. Ezek azok a tevékenységek, melyek az elmúlt huszonöt évben hozzájárultak ahhoz az elismeréshez, mely ma jellemzi a polgárőröket.

Fontosnak tartja a sajtó kommunikációt, hiszen bármilyen jól dolgozhatnak a kollégák, ha az nincs megfelelően kommunikálva, akkor nem fog róla tudni senki, illetve csak nagyon szűk réteghez jut el az információ. Remek példa a Gencsapáti Perenye Polgárőrség, hiszen az egyesületnek van saját honlapja, amit frissítenek és hasznos információk találhatók rajta az egyesület életéről.

Kiemelkedőnek tartja azt is, hogy bővítik az egyesület vezetőségét, hiszen országos probléma az, hogy egy egyesületet kettő vagy, akár egy ember vezet és betegség esetén, elköltözik, kórházba kerül, akkor nehéz pótolni, illetve sok esetben megszűnik az adott egyesület, mert nincs aki átvegye a feladatokat. A bővítés nem csak tehermentesíti az adott személyeket, de átláthatóbb működést is eredményez.

Dr. Tiborc János r. dandártábornok személyesen is kötődig Gencsapátihoz, hiszen itt élt feleségével. Ma Vas megyére nehéz lenne azt mondani,hogy rossz a közbiztonság. Az elmúlt húsz év átlagában az ország bűnözésének mindössze 1,9% történt Vas megyében. Ez évtizedes hagyomány és az itt élő emberek ezt várják el. Akik itt születtek és itt élnek, azoknak ez a természetes.

A megyében néha több a közlekedés biztonsági veszély, mint a bűnügyi. 216 településen 74 polgárőr egyesülettel van együttműködési szerződés.

A rendőrség adatai szerint 118 polgárőrrel lett több a megyében ma. 2020 polgárőr van jelen a megyében, ebből 1542 polgárőr, rendőrrel 4474 órát teljesített közös szolgálatban. Nagyon fontosnak tartja azt, amikor az ülés elején köszöntötték a vendégeket és a helyi körzeti megbízottat úgy mutatták,be mint a “mi rendőrünk”.

Az itt élő emberek a körzeti megbízottat az Ő rendőrüknek tartják, ez nekem nagyon fontos. Ugyanis meggyőződésem, hogy a településen élők számára teljesen közömbös,hogy ki a megyei rendőr-főkapitány vagy ki a kapitányság vezető és ez így is van rendben. Nekik az a fontos, hogy ki a körzeti megbízott és őt a saját rendőrükként mutatják be.

Az esemény zárásaként Dr. Túrós András elismerő okleveleket adott át Wágner Mariann, Csabai Jánosnak és Benkő Tibornak. Valamint Tóth Norbert Áron és Tóth Levente Mátyás a
tegnapi napon 19 évükbe léptek, ezért a „felnőtt” polgárőr igazolvány kérelmüket e jeles alkalmon írták alá.

 
 

Fotó: Németh Tibor és Péntek Róbert