Köszönet az országos rendőr-főkapitánytól

2018. január 25. 16:47
2
 
 
Papp Károly r. altábornagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány köszönetét fejezte ki azon polgárőröknek, akik az év végi ünnepekkel összefüggő rendőri feladatok ellátásához segítségért nyújtottak, konstruktívan együttműködtek.

Dr. Túrós András úrnak,
Országos Polgárőr Szövetség
Elnök

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!
Ezúton fejezem ki köszönetemet az év végi ünnepekkel összefüggő rendőri feladatok ellátásához nyújtott segítségért, a konstruktív együttműködésért.
A professzionális feladatellátás érdekében különösen fontos volt az Országos Polgárőr Szövetség szervezeteinek és tagjainak közreműködése, elhivatott, áldozatos munkája és támogatása.
Kérem Elnök urat, tolmácsolja köszönetemet valamennyi, a feladatellátásban részt vevő polgárőr felé.
További munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok!

Budapest, 2018. január 08.

Tisztelettel:
Papp Károly r. altábornagy,
rendőrségi főtanácsos,
országos rendőrfőkapitány

 
2018.01.23.
 
 

Tegnap este elnökségi ülésen zártuk a 2017 évet. Döntöttünk a beszámoló közgyűlés tartalmi kérdéseiről, tervezett levezetéséről, számot vetettünk a 2018 év polgárőr feladatairól.
Összességében 2018-ban is folytassuk településeink területe, lakótársaink biztonsága érdekében a megelőző, ellenőrző munkákat.

 

Tisztelettel várjuk mindazon civil lakótársunkat tagjaink közé akik hajlandók néhány órát szabad idejükből feláldozni településenk lakóinak közbiztonsága érdekében.

 
 
Tájékoztatásul..

Pályázat pályamunkák elkészítésére

2018. január 16. 17:17
1
 
Pályázat pályamunkák elkészítésére

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke pályázatot hirdet egyéni pályamunkák elkészítésére, két témakörben:

  • A közfoglalkoztatás intézménye, valamint a polgárőr egyesület szerepe az egyes települések közbiztonságában.
  • A térfigyelő kamerák szerepe a polgárőri munkában, az egyes települések közbiztonságának tükrében.

A pályázatok beérkezésnek határideje: 2018. március 15.
A legjobb pályamunkák pénzdíjban részesülnek.

Részletek ide kattintva olvashatók.

 
Ebből min nem kapunk.

Elnöki körlevél a 300x100 Biztonság pénzügyi támogatásáról

2018. január 10. 16:07
17
 
Elnöki körlevél a 300x100 Biztonság pénzügyi támogatásáról
Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke körlevélben ad tájékoztatást a 300x100 Biztonság program pénzügyi támogatásának megérkezéséről.

Megyei Polgárőr Szövetség
Elnöke

Székhelye szerint

Tisztelt Elnök Úr!
Tájékoztatom, hogy Papp Károly r. altábornagy, rendőrségi főtanácsos, Országos Rendőrfőkapitány úr és az én javaslatomra, Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter úr 100.000.000.- Ft-os támogatást hagyott jóvá a „300x100 Biztonság” kiemelt program folytatására, és ennek megfelelően a programban résztvevő Polgárőr Egyesületek az 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban szereplő összegekre jogosultak.
A Kormányhatározat szerinti támogatási összegek a programban résztvevő települések helyi önkormányzataihoz átutalásra kerültek, ezért kérem, hogy az érintett Polgárőr Egyesületek elnökei vegyék fel a kapcsolatot a Polgármesterekkel és kérjék a pénz átutalását az Egyesületük számlájára.

A Kormányhatározat szerint a rendelkezésre bocsátott pénzösszeg felhasználásának határideje 2018. június 30.

Budapest, 2018. január 04.

Tisztelettel:
Dr. Túrós András sk.

 
 
   Megérkeztem!
 
Folytatjuk!
 
Köszönöm, hogy lélekben velem voltatok és helyettem is tettétek a dolgotokat!
 

Az OPSZ elnökének körlevele

2017. december 04. 19:25
1
 
Az OPSZ elnökének körlevele

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke körlevélben fordul a polgárőrökhöz az év végi időszak polgárőri feladatainak összehangolására.

 

Körlevél
az év végi időszak, polgárőri feladatainak összehangolására


Az Országos Rendőr-főkapitányság Vezetőjének 28/2016 (X. l7.) utasítása, a mindenszentek ünnepével, a halottak napjával és az év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról, a területi és a helyi rendőri szervek vetőinek feladataiként határozta meg a polgárőrökkel és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel történő közös szolgálatellátás megszervezését. 
A Polgárőr Egyesületek és a Rendőr-főkapitányságok között létrejött Együttműködési Megállapodások alapján vegyünk részt az év végi ünnepi bevásárlást végzők, illetve az év végi ünnepi turizmus résztvevői biztonságérzetének javítása, valamint a jogsértő magatartások visszaszorítása érdekében szervezendő közös rendőr-polgárőr járőrözési feladatok végrehajtásában.
Polgárőreink szolgálati feladatainak végrehajtását - hasonlóan, mint a rendőrökét - a segítőkészség, a tolerancia" az empátia és a kulturáltság jellemezze. Közterületi jelenlétünk szolgálja a bűn- és baleset-megelőzést. A feladatok végrehajtása bűnügyi portyaszolgálat keretében is történhet, közösen a rendőrkapitányságok bűnügyi állományával.
Az év végi csúcsforgalmi időszakra tekintettel a Magyar Posta Zrt. Biztonsági Főigazgatósága – az előző évekhez hasonlóan - a rendkívüli események megelőzése érdekében az év végi időszakban fokozott intézkedéseket vezet be a postahelyek, a kézbesítők" valamint az ügyfelek biztonsága érdekében. Az Országos Polgárőr Szövetség és a Magyar Posta Zrt. közötti Együttműködési Megállapodásban foglaltak alapján kérem a Polgárőr Egyesületek bűnmegelőzési tevékenységének fokozását a posták környékén a nagyobb arányú polgárőr jelenlét megszervezését. A Magyar Posta Zrt. a nyugdíjasok részére december hónapban kézbesíti az Erzsébet utalvány tartalmú küldeményeket, a kézbesítők a készpénz mellett jelentős mennyiségű utalványokat is visznek magukkal, ezért lehetőségeink szerint működjünk közre a kézbesítők kísérésében.
A feladatok koordinálása végett, a megyei polgárőr szövetségek elnökeit, a Biztonsági Központ vezetője, helyi egyesületeink vezetőit, a területileg illetékes biztonsági osztályvezetők kérik fel az együttműködésre.

Budapest, 2017. december 1.


Üdvözlettel:
Dr. Túrós András

Perenyei polgárőr járőr jelentése
 
 November 18-án lakossági bejelentés alapján mentünk ki a perenyei vízmű védtreületére, ahol idegeneket láttak. Kiérkezésünkkor már senkit nem találtunk, csak egy sátorszerű készítményt aljnövényzettel lefedve, illetve egy keretes fafűrészt, amelyet vélhetően a sátor készítéséhez szükséges faanyag kivágásához használtak.

Bővebben...

Országos Polgárőr Környezetvédelmi Konferencia
 Országos Polgárőr Környezetvédelmi Konferencia
Környezetvédelmi konferenciát tartott november 11-én az Országos Polgárőr Szövetség az Esztergomi Vármúzeum lovagtermében. A szakmai tanácskozáson bemutatásra kerültek a polgárőrség stratégiai és környezetvédelmi szakmai partereivel közös együttműködési platformok.

Bővebben...

Megvan a kormány csodafegyvere az allergia ellen
Fontosnak tartja a polgárőrség szerepét a parlagfű elleni védekezésben, a földtulajdonosok szemléletformálásában Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti államtitkára. Ezért is adtak 12 millió forintot a szervezetnek - írja az MTI.

Bővebben...

Negyven órában voltunk jelen közterületi szolgálatban temetőinknél Gencsapátiban és Perenyében.
Drága barátunk, polgárőr társunk "Csöpi és Imre "sírjánál

Bővebben...

A Polgárőrség tevékenységét Magyarország kormánya – a Belügyminisztériumon keresztül – több mint évi 1 milliárd forinttal támogatja. A BM ellenőrzési főosztályának vizsgálata ennek a pénznek a célszerű, hasznos, a jogszabályoknak megfelelő felhasználását volt hivatott górcső alá venni. Dr. Ackermann János, az OPSZ vezető belső ellenőre szóbeli kiegészítőjében arra hívta fel a figyelmet: a Polgárőrség első átfogó átvilágítása történt meg, s a megmérettetés pozitív eredményeket hozott.

Bővebben...

Tisztelt Vas Megyei Rendőrök!
Mostanában sok információ jelenik meg rendőreink munkájáról, a kapcsolatos jó illetve kevésbé szimpatikus intézkedésekről.
Megosztok egy személyes történetet ami az őszinte barátságról, emberi kapcsolatról, arról a belső indítatásról ami természetesnek kell, hogy legyen minden emberben.

Bővebben...

Felvonulás biztosítása Gencsapátiban
 
Felvonulás biztosítása Gencsapátiban
Ősz színeiben pompázó környezet és kellemes időjárás fogadta október 7-én a Vas megyei Gencsapáti település apraja-nagyját, akik polgárőr támogatással vehettek részt a település szüreti felvonulásán.

Bővebben...

Dr. Túrós AndrásAz aranykor aranykora köszönhet a polgárőrökre
 
A rendszerváltozás óta több tízezer helyi lakos polgárőrként segíti a rendvédelmi szervek munkáját, és növeli a lakosság biztonságérzetét. – olvasható a hirado.hu – megjelent írásban.
Talán nincs még egy olyan szervezet sem Magyarországon, ahol nem kell tagokat toborozni, hanem maguktól jelentkeznek tömegesen az emberek: a legutóbbi adatok szerint 5 ezerrel nagyobb a több mint hatvanezer tagot tömörítő Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) létszáma, mint tavaly. A felvállalt feladatok finanszírozását eddig főként helyi forrásokból biztosították az egyesületek, azonban ez a legújabb tervek szerint változhat, ugyanis kölcsönös együttműködésen alapuló stratégiai partnerséget akar kötni 2017-ben a kormány a polgárőrökkel, ez pedig azt is eredményezheti, hogy a polgárőr egyesületek mostani aranykora még “aranyosabbá” válhat.De ki is ők, azaz a polgárőrök? 

Bővebben...